Εάν χρειάζεστε εργασία στην Κύπρο , στείλτε μας το βιογραφικό σας και εμείς θα έρθουμε σε επαφή με τις συνεργαζομενες με εμάς επιχειρήσεις ώστε να σας βρούμε την καταλληλότερη θέση για τα προσόντα σας και τον τόπο που ζείτε . 

If you need work in Cyprus, please send us your resume and we will get in touch with our affiliated companies to find you the most suitable place for your qualifications and the place you live in.