Διοργανώνουμε για τους κατόχους της Happyland discount card εκδηλώσεις κοινωνικές , πολιτιστικές , εικαστικές με την προσδοκούμενη ποιότητα και την πιο προσιτή τιμή μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και των συνεργατών μας

.Διοργανώνουμε για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις happenings , events , ημερίδες και  εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα στελέχη τους και το προσωπικό τους .

 

 

NOISE LIVE

CORNER RESTAURANT

SAN MARINO TAVERN