ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΚΑΡΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΛΗΞΗ 31/12/2018

 

RECOVERED AND AVAILABLE FOR CIRCULATION OR OUR CARD WITH CLOSE 31/12/2018

 

ВОССТАНОВЛЕНА И ДОСТУПНА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ИЛИ НАШЕЙ КАРТЫ С ЗАКРЫТОМ 31/12/2018

 

 

HAPPYLAND DISCOUNT CARD