DIAS - ZEUS GREEK TAVERN

DIAS - ZEUS GREEK TAVERN

DIAS - ZEUS GREEK TAVERN

Μέσα σε λευκό και γαλάζιο τοπίο , γνήσια Ελληνικό , απολαμβάνουμε παραδοσιακές Ελληνικές γεύσεις  !!!!! 

In a white and blue landscape, genuine Greek, we enjoy traditional Greek flavors !!!!!

В бело-голубом ландшафте, подлинном греческом, мы наслаждаемся традиционным греческим вкусом !!!!!

Tombs Of The Kings Avenue, Paphos 8015, Cyprus

TEL - RESERVE +357 26 220486

E-MAIL : dining@diaszeus.com 

DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN
DIAS ZEUS TAVERN

DIAS ZEUS TAVERN